Ogłoszenie

świętokrzyskie, Busko-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014061-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-100 Busko-Zdrój
Ulica
ul. Bohaterów Warszawy
Nr telefonu
041 3782401
Email
sekretariat@zoz.busko.pl
Strona www
www.zoz.busko.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014061-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Busko-Zdrój:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502577-N-2020
Data: 14/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00031146700000, ul. ul. Bohaterów Warszawy  67, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 3782401, e-mail sekretariat@zoz.busko.pl, faks 041 3782768.
Adres strony internetowej (url): www.zoz.busko.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data składania ofert: 24.01.2020 r.
W ogłoszeniu powinno być: Data składania ofert: 30.01.2020 r.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: