Ogłoszenie

dolnośląskie, Grębocice

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540014055-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-01-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
59-150 Grębocice
Ulica
ul. Głogowska
Nr telefonu
76 831 50 31
Email
zamowienia.publiczne@grebocice.com.pl
Strona www
www.grebocice.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540014055-N-2020 z dnia 24-01-2020 r.
Grębocice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 502141-N-2020
Data: 13/01/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grębocice, Krajowy numer identyfikacyjny 39064760100000, ul. ul. Głogowska  3, 59-150  Grębocice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 831 50 31, e-mail zamowienia.publiczne@grebocice.com.pl, faks 768 315 077.
Adres strony internetowej (url): www.grebocice.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: 2020-11-30
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: data zakończenia: do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data:2020-01-24, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data:2020-01-28, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie