Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Szczecińska S.M. ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Mickiewicza.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-02-2020
Numer ogłoszenia
33987310
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-01-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-114 Szczecin
Ulica
JODŁOWA 7A
Osoba kontaktowa
SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółySzczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jodłowej 7 A, zleca zamieszczenie ogłoszenia w gazecie lokalnej w dniu 31.01.2020 r o niżej podanej treści (robiona rezerwacja).
Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Jodłowej 7 A

Ogłasza przetarg nieograniczony
na wykonanie remontu instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych na osiedlu Mickiewicza :
Zadanie I - ul. Czorsztyńska 41a,43
Zadanie II - ul. Reduty Ordona 56, 56a
Zadanie III - ul. Reduty Ordona 58, 58a
Zadanie IV - ul. Witkiewicza 17,18
Zadanie V - ul. Wróblewskiego 21,22,23,24
Zadanie VI - ul. Czorsztyńska 47a
Zadanie VII - al. Wojska Polskiego 178
Zadanie VIII - ul. Żółkiewskiego 3
Zadanie IX - ul. Żwirki i Wigury 20
Każde zadanie będzie traktowane jako odrębne zadanie.
Termin realizacji robót : 31.07.2020.
Informacje o przedmiocie przetargu, wadium oraz warunkach zamówienia można otrzymać w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7A,w Szczecinie, pokój 101,207 tel. 091 43 22 533, 515
Oferty należy składać w kancelarii SSM przy ul. Jodłowej 7A w Szczecinie do dnia
17 lutego 2020 r. do godziny 1030.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SSM przy ul. Jodłowej 7Aw Szczecinie dnia
17 lutego 2020 r. o godzinie 1200.
Termin związania ofertą : 60 dni od dnia wyznaczonego na złożenie ofert.
Wysokość wadium wynosi : Zadania I, IV - 1.000 zł( na każde zadanie), Zadania II, III, V, VI, VIII - 2.000 zł ( na każde zadanie) , Zadania VII, IX - 700 zł ( na każde zadanie)
Wadium należy wnieść do dnia 17 lutego 2020r. do godz. 10.00 przelewem na konto Zamawiającego w Banku PKO BP nr 51 1020 4795 0000 9902 0003 9685.
Dopuszcza się wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub w gwarancji ubezpieczeniowej.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z wybranym oferentem.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty zostały odrzucone, w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o odrzuceniu oferty.
Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oferentom, których oferty zostały wycofane na wniosek oferenta złożony przed terminem otwarcia ofert, w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia złożonego przez oferenta wniosku, o nierozpatrywanie oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn bez podania uzasadnienia.
33987310
drukuj ogłoszenie