Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Wola zaprasza do przetargu na wybór wykonawcy inwestycji Górczewska i Konarskiego

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
inne
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
28-04-2020
Numer ogłoszenia
33989679
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-466 Warszawa
Ulica
Powstańców Śląskich 104
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CENTRUM-WOLA

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Wola
ZAPRASZA DO PRZETARGU
na wybór wykonawcy inwestycji: GÓRCZEWSKA i KONARSKIEGO w Warszawie
ZAKRES:
1. budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, garażem podziemnym oraz w parterze budynku, wjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach 99/2, 99/1, 96, 122/22 (dawna122/17), 58/14 obręb 6-11-04 przy ul. Górczewskiej (ul. Budy) w Warszawie (jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo), zgodnie z decyzjami: nr 168/2015 z dnia 28.07.2015 r. o pozwoleniu na budowę i zamienną nr 86/2019 z dnia 03.07.2019 r.;
2. budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami, garażem podziemnym, miejscami postojowymi na działce nr ew. 123 obręb 6-11-04, wraz z infrastrukturą techniczną (wjazdami) na działkach nr ew. 12/18, 122/22, 125/2 z obrębu 6-11-04, zgodnie z decyzją nr 330/BEM/2015 z dnia 27.08.2015 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
3. przebudowa sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z instalacją oświetlenia zewnętrznego na działkach nr ew. 41/5, 41/9, 41/10, obręb 6-11-06 oraz na działkach nr ew. 122/2-4, 122/18, 122/22, 123, 125/1, 125/2, 99/2, 129 obręb 6-11-04 w rejonie ul. Konarskiego i ul. Budy w Warszawie (jednostka ewidencyjna 146502_8 Dzielnica Bemowo) zgodnie z decyzją nr 247/2014 z dnia 17.12.2014 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę;
ODBIÓR MATERIAŁÓW OFERTOWYCH - pod warunkiem wniesienia opłaty:
1. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 pok. 25; tel. 022 440 74 09
2. Termin odbioru: do dnia 02.03.2020r.
3. Opłata nie podlegającą zwrotowi w wysokości 2.500,00 zł winna być wpłacona na konto w PKO BP SA VII Oddział w Warszawie nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175 przed odbiorem dokumentacji.
4. W ramach powyższej opłaty, po okazaniu dowodu wpłaty, uczestnicy otrzymują: specyfikację, projekt umowy, projekty budowlano - wykonawcze w wersji elektronicznej w formacie PDF.
SKŁADANIE OFERT:
5. Miejsce: Sekretariat Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA
Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227 pok. 25;
6. Termin składania: do dnia 28.04.2020 r. do godz. 16??;
7. Sposób składania oferty opisany jest w specyfikacji.
OTWARCIE OFRT:
1. Miejsce: Sala konferencyjna Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227.
2. Termin: 29.04.2020 r. godzina 12??.
WARUNKI UCZESTNICTWA: Rozpatrzenie oferty uwarunkowane jest wniesieniem wadium w wysokości 1 500 000,00 zł. Wadium podlega zwrotowi w wysokości nominalnej w przypadku nie wybrania oferty, w terminie 28 dni od dnia otwarcia ofert, w przypadku wybrania oferty 7 dni po podpisaniu umowy. Wadium (wyłącznie w pieniądzu) należy wpłacić na konto SM WOLA w PKO BP SA VII O / W-wa nr 43 1020 1156 0000 7002 0006 6175.
Czas związania ofertą z Zamawiającym - 60 dni od dnia otwarcia ofert;
UWAGI:
SM WOLA przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
SM Wola zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu unieważnienia przetargu.
33989679
drukuj ogłoszenie