Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa Kozanów IV we Wrocławiu ogłosza przetarg na wymianę wodomierzy

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33990277
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kolista
Osoba kontaktowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Kozanów IV we Wrocławiu

SzczegółySpółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Kozanów IV"

we Wrocławiu ul. Kolista 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wymiana wodomierzy wraz z wdrożeniem zdalnego systemu odczytu i nadzoru w budynkach mieszkalnych
na terenie osiedla "Kozanów IV" we Wrocławiu.
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia do pobrania na stronie www.kozanow4.pl
w zakładce Przetargi.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
złożenie prawidłowej oferty zgodnej z warunkami określonymi w SIWZ w Sekretariacie Spółdzielni
przy ul. Pałuckiej 71 w terminie do dnia: 27.02.2020 r. godz. 9.00.
wpłacenie wadium na konto Spółdzielni w wysokości określonej w SIWZ.
Otwarcie ofert nastąpi 27.02.2020r. o godz. 10.00 w siedzibie Rady Nadzorczej przy ul. Kozanowskiej 34 we Wrocławiu.
Zamawiającemu przysługuje prawo do swobodnego wyboru oferty jak też unieważnienia przetargu
bez podania przyczyny.
Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wyboru Zamawiającego.
33990277
drukuj ogłoszenie