Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska ogłasza przetarg na przeglądy przewodów kominowych wraz z czyszczeniem

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
02-03-2020
Numer ogłoszenia
33990617
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-02-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska 9
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANTOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Przeglądy przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach SBM "Ateńska" w latach 2020-2022
Terminy;
- składania ofert - do dnia 2.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 2.03.2020 r., godz. 11.30
- Wadium - 2500,-
Cena specyfikacji: 50 zł
2. Przeglądy instalacji gazowych w budynkach SBM "Ateńska" w latach 2020-2022
Terminy:
- składania ofert - do dnia 2.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 2.03.2020 r., godz. 12.30
Wadium - 2500,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
3. Doszczelnienie instalacji gazowej - usuwanie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądów instalacji gazowej w budynkach SBM "Ateńska" w latach 2020-2022
Terminy:
- składania ofert - do dnia 2.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 2.03.2020 r., godz. 13.30
Wadium - 1500,- zł
Cena specyfikacji: 50 zł
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni: PKO BP SA XV O. W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty. Oferty należy składać w biurze Spółdzielni, pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
33990617
drukuj ogłoszenie