Ogłoszenie

Przetarg nieograniczony na wymianę pozałamywanego i skorodowanego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33998089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-03-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9

Ogłasza przetargi nieograniczone na:
1. Malowanie klatek schodowych budynku przy ul. Ateńskiej 8
Terminy:
- składania ofert - do dnia 30.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 30.03.2020 r. godz. 11.30
Wadium - 9.000,- zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia na budowę
2. Wymiana pozałamywanego i skorodowanego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na instalację z PCW w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego przy ul. Saskiej 8.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 30.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 30.03.2020 r. godz. 12.30
Wadium - 3.600,-zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia na budowę
3. Wymiana pozałamywanego i skorodowanego poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej z rur żeliwnych na instalację z PCW w podpiwniczeniu budynku mieszkalnego przy Al. Stanów Zjednoczonych 20B kl. II z częściową wymianą przykanalika z rur kamionkowych na rury z PCW.
Terminy:
- składania ofert - do dnia 30.03.2020 r. do godz. 11.00
- otwarcia ofert - dnia 30.03.2020 r. godz. 13.30
Wadium - 1.800,- zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni kalendarzowych od dnia wprowadzenia na budowę.
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni:
PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
33998089
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: