Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540076032-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
04-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-903 Warszawa
Ulica
ul. Powsińska
Nr telefonu
22 694 61 18
Email
zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Strona www
https://zamowienia.gov.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540076032-N-2020 z dnia 04-05-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 528036-N-2020
Data: 31/03/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowy numer identyfikacyjny 12261725000000, ul. ul. Powsińska  69/71, 02-903  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 694 61 18, e-mail zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl, faks 22 694 61 21.
Adres strony internetowej (url): https://zamowienia.gov.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-06, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-05-08, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: