Ogłoszenie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papa termozgrzewalną w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34007848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Remont dachu wraz z kryciem papą termozgrzewalną i robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Orląt Lwowskich 2 w Radomiu, będącego w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104, w dniu 26.05.2020 r. o godz. 11.00. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl.
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
34007848
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: