Ogłoszenie

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Radomiu ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika (dokończenie) , od strony klatek schodowych przed budynkiem Skorupki 5 w Radomiu.

mazowieckie, Radom

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34007854
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
RADOMSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JÓZEFA GRZECZNAROWSKIEGO

SzczegółyRadomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia pn.: Wykonanie nowego chodnika (dokończenie), od strony klatek schodowych, wraz z robotami towarzyszącymi, przed budynkiem Skorupki 5 w Radomiu, będącym w zasobach Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radomiu.
Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, drogą pocztową lub złożyć w siedzibie Zamawiającego, do skrzynki na korespondencję, która znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego 104 w Radomiu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, ul. Zbrowskiego 104, w dniu 26.05.2020 r. o godz. 10.30. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.rsm.radom.pl
Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzecznarowskiego w Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
34007854
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: