Ogłoszenie

Spółdzielnia mieszkaniowa w Staszowie ogłasza przetargi nieograniczone na roboty remontowe.

śląskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
34007966
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
12-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W STASZOWIE

SzczegółySPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA UL. MARIANA LANGIEWICZA 11 28-200 STASZÓW

O G Ł A S Z A PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA ROBOTY REMONTOWE:
1. Malowanie elewacji budynku przy ul. Jana Pawła II 11- ( pow. 2100m2)
Wadium 12.000,00zł
2. Docieplenie budynku ul. Kilińskiego 4- ściana frontowa ( pow. 465m2)
Wadium 7.500,00zł
3. Docieplenie budynku ul. Kołłątaja 1 - ściana frontowa ( pow.1170m2)
Wadium 16.000,00zł
4. Docieplenie budynku ul. KEN 13 - ściany podłużne ( pow.1340m2)
Wadium 20.000,00zł
5. Docieplenie budynku ul. Konstytucji 3-go Maja 14 - ściana frontowa ( pow.850m2)
Wadium 14.500,00zł
6. Docieplenie budynku ul. Konstytucji 3-go Maja 14 - ściana z balkonami( pow.860m2)
Wadium 14.500,00zł
7. Malowanie klatek schodowych w budunkach J. Pawła II 13,15 - 8 klatek
Wadium 4.200,00zł
8. Remont chodników m2 150 przy ul. Mickiewicza 52
Wadium 2.300,00zł Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na poszczególne roboty uzyskać można
w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie przy ul. M. Langiewicza 11 pok. Nr 6 w godz. od 800- 1400 lub na stronie internetowej www.sm.staszow.com( Zakładka Aktualności) Oferty należy przesłać na adres j/w w terminie do dnia 27-05-2020 r do godz.1500
na każdy zakres robót oddzielnie z dopiskiem świadczącym, którego przetargu dotyczy
oferta.
W przypadku składania oferty na więcej niż jeden zakres robót
prosimy o oddzielne zapakowanie ofert, każda z dopiskiem.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. M.Langiewicza 11 w Staszowie w dniu 28-05-2020 r. o godz:10oo
bez udziału oferentów. Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach przetargu
Spółdzielnia zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn
oferentom
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27-05-2020r.
na konto nr B.S.Staszów 43 9431 0005 2001 0000 3304 0001
Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr 15-864-23-82
34007966
drukuj ogłoszenie