Ogłoszenie

Obsługa prawna inwestycji pn. "Budowa budynku przy ul. Lenartowicza 6 w Rzeszowie"

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540081205-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
12-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-051 Rzeszów
Ulica
Lenartowicza
Nr telefonu
507 836 531, 798 870 477
Email
a.lachowicz@pcinn.org, m.dygon@pcinn.org
Strona www
http://www.pcinn.org/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540081205-N-2020 z dnia 12-05-2020 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537476-N-2020
Data: 06/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36895357400000, ul. Lenartowicza  4, 35-051  Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 507 836 531, 798 870 477 , e-mail a.lachowicz@pcinn.org, m.dygon@pcinn.org, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://www.pcinn.org/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-14, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-15, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: