Ogłoszenie

świętokrzyskie, Staszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540083328-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
15-05-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
28-200 Staszów
Ulica
Opatowska
Nr telefonu
158 642 014
Email
bzp@staszow.pl
Strona www
www.staszow.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540083328-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.
Staszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540276-N-2020
Data: 15/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks 158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" realizowana w ramach projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów" w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj" (powtórzenie postępowania)
W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury" realizowana w ramach projektu pn.: "Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów" w systemie "Zaprojektuj i Wybuduj"

 
drukuj ogłoszenie