Ogłoszenie

Organizacja konkursu edukacyjnego pn. "Moje miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540088843-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-922 Warszawa
Ulica
ul. Wawelska
Nr telefonu
0-22 36-92-523
Email
dorota.liwarska@klimat.gov.pl
Strona www
https://www.gov.pl/web/klimat

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540088843-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 539741-N-2020
Data: 15/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Klimatu, Biuro Dyrektora Generalnego, Krajowy numer identyfikacyjny 10648580000000, ul. ul. Wawelska  52/54, 00-922  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-22 36-92-523, e-mail dorota.liwarska@klimat.gov.pl, faks 0-22 36-92-524.
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/web/klimat
Adres profilu nabywcy: https://mos.ezamawiajacy.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Organizacja konkursu edukacyjnego pn. "Moje miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"
W ogłoszeniu powinno być: Organizacja konkursu edukacyjnego pn. "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 2020-05-25, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 2020-05-26, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: