Ogłoszenie

świętokrzyskie, STASZÓW

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540088356-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
28-200 STASZÓW
Ulica
OGLĘDOWSKA
Nr telefonu
(15) 864 68 20
Email
joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl
Strona www
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540088356-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
STASZÓW:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 550088198-N-2020
Data: 22/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO STASZÓW, Krajowy numer identyfikacyjny 83001747500000, ul. OGLĘDOWSKA  4, 28-200  STASZÓW, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. (15) 864 68 20, e-mail joanna.drozdzowska@radom.lasy.gov.pl, faks (15) 864 68 40.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne
Adres profilu nabywcy: https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_radom/nadl_staszow/zamowienia_publiczne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt:
W ogłoszeniu jest: brak jest wypełnienia sekcji
W ogłoszeniu powinno być: Grzegorz Ciba USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE Zrecze Chałupczańskie 25, 26-020 Chmielnik woj. świetokrzyskie

 
drukuj ogłoszenie