Ogłoszenie

Remont węzła cieplnego wraz z dokumentacją projektową w obiekcie 3A na terenie STP Kabaty.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540088146-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-05-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
02-798 Warszawa
Ulica
ul. Wilczy Dół
Nr telefonu
+48226554000
Email
zam-eh@metro.waw.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540088146-N-2020 z dnia 22-05-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540378-N-2020
Data: 18/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Metro Warszawskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 01531459200000, ul. ul. Wilczy Dół  5, 02-798  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48226554000, e-mail zam-eh@metro.waw.pl, faks +48226433997.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-26, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-05, godzina: 12:00,

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający informuje, że na dzień 25.05.2020 r., godz. 13.00, wyznacza spotkanie z Wykonawcami (wizję lokalną) w celu umożliwienia zapoznania się z obiektem, którego dotyczy Przedmiot Zamówienia. Udział w przedmiotowym spotkaniu jest uprawnieniem Wykonawców, z którego mogą skorzystać. Brak uczestnictwa w nim nie ogranicza możliwości złożenia oferty w postępowaniu. Miejsce spotkania: Kancelaria w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o., przy ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie. Zamawiający informuje, że z uwagi na konieczność zachowania zasady równego traktowania Wykonawców, ewentualnie pytania wynikające z ustaleń poczynionych w trakcie w/w spotkania, należy zgłaszać zgodnie z pkt 6 SIWP. Odpowiedzi na zgłoszone w trakcie spotkania pytania zostaną udzielone z zachowaniem zapisów pkt 6 SIWP. Z uwagi na konieczność wystawienia przepustek upoważniających do wejścia na teren STP Kabaty, osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o zabranie dokumentu tożsamości i stawienie się w miejscu spotkania z 10-minutowym wyprzedzeniem.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: