Ogłoszenie

SM NASZ DOM w Bytomiu ogłasza przetarg na wybór wykonawcy robót: rozbiórka istniejącego i postawienie nowego śmietnika

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
158857
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM"
41-933 Bytom, ul. Szymały 126
tel. ( 032 ) 289-06-84

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy następujących robót :
ADM GA-1 - 5 nowych śmietników
1/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - DRZEWNA 6-24
2/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - TYSIĄCLECIA/OKÓLNA
3/ POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - RYDZA ŚMIGŁEGO 38
4/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - SPÓŁDZIECÓW 10
5/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO - TYSIĄCLECIA 23-25

ADM GA-2 - 1 nowy śmietnik
6/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA- KNOSAŁY 73

ADM GA-3 - 4 nowe śmietniki
7/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - HLONDA 1-3,5-7-9
8/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - HLONDA 99
9/ POSTAWIENIE NOWEGO ŚMIETNIKA - SZYMAŁY 204-206
10/ ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO I POSTAWIENIE NOWEGO - SZYMAŁY 123-135

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. Szymały 126 pok. 29 w godz. 7:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00 (czwartek 8:30 - 11:00 oraz 12:00-16:00 i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych: - 150,00zł + podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w kwocie - 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert dotyczących robót ogólnobudowlanych upływa - 29.06.2020 r. o godz. 9:00 otwarcie ofert w sali nr 13 o godz. 10:00.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCA ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ O NIEUCZESTNICZENIE WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. OFERENCI ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYNIKACH PRZEYTARGU W FORMIE ELEKTONICZNEJ LUB MOGĄ TO ZROBIĆ OSOBIŚCIE W WYZNACZONYM DNIU I GODZINIE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI.

Informacji w sprawie przetargu udzielają :
1. mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037
2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

Przetarg jest dwuetapowy - w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: