Ogłoszenie

mazowieckie, Sokołów Podlaski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540100306-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Wolności
Nr telefonu
(025) 7817400
Email
przetargi@powiat-sokołowski.pl
Strona www
https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540100306-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Sokołów Podlaski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543116-N-2020
Data: 22/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Sokołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Sokołowie Podlaskim, Krajowy numer identyfikacyjny -0000000000000, ul. Wolności  23, 08-300  Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (025) 7817400, e-mail przetargi@powiat-sokołowski.pl, faks (025) 7817460.
Adres strony internetowej (url): https://powiat-sokolowski.bip.net.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-08, godzina: 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-15, godzina: 10:00.

 
drukuj ogłoszenie