Ogłoszenie

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego ?

małopolskie, Kamienica

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540100188-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
34-608 Kamienica
Ulica
ul. Kamienica
Nr telefonu
018 3323004, 3323025 wew. 23
Email
ug_kamienica420@pro.onet.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540100188-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Kamienica:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546694-N-2020
Data: 03/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Kamienica, Krajowy numer identyfikacyjny 53772800000000, ul. ul. Kamienica  420, 34-608  Kamienica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3323004, 3323025 wew. 23, e-mail ug_kamienica420@pro.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-22, godzina: 10:00,

 
drukuj ogłoszenie