Ogłoszenie

, Biała Podlaska

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099976-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Nr telefonu
833 416 177
Email
zamowienia@bialapodlaska.pl
Strona www
https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=806

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099976-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541431-N-2020
Data: 20/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Biała Podlaska, Krajowy numer identyfikacyjny 52404500000000, ul. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego  3, 21-500  Biała Podlaska, woj. , państwo Polska, tel. 833 416 177, e-mail zamowienia@bialapodlaska.pl, faks 833 437 064.
Adres strony internetowej (url): https://umbialapodlaska.bip.lubelskie.pl/index.php?id=806
Adres profilu nabywcy: www.bialapodlaska.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-10, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-16, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: