Ogłoszenie

Uruchomienie e-usług, zakup niezbędnej infrastruktury IT oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach projektu e-Administracja w Gminie...

warmińsko-mazurskie, Kalinowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099784-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
19-314 Kalinowo
Ulica
ul. Mazurska
Nr telefonu
087 621 87 60
Email
inwest@kalinowo.pl
Strona www
www.kalinowo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099784-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Kalinowo:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 544780-N-2020
Data: 28/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kalinowo, Krajowy numer identyfikacyjny 79067111300000, ul. ul. Mazurska  11, 19-314  Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 621 87 60, e-mail inwest@kalinowo.pl, faks 087 621 87 77.
Adres strony internetowej (url): www.kalinowo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-06-09, godz: 12.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2020-06-16, godz: 11.00

 
drukuj ogłoszenie