Ogłoszenie

Udzielenie kredytu długoterminowego

podlaskie, Czeremcha

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099702-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
17-240 Czeremcha
Ulica
ul. Duboisa
Nr telefonu
085 6850400, 6850394
Email
gmina@czeremcha.pl
Strona www
www.czeremcha.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099702-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Czeremcha:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543647-N-2020
Data: 29/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Czeremcha, Krajowy numer identyfikacyjny 50659237000000, ul. ul. Duboisa  14, 17-240  Czeremcha, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 6850400, 6850394, e-mail gmina@czeremcha.pl, faks 856 850 400.
Adres strony internetowej (url): www.czeremcha.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-06-15, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-06-17, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.5
W ogłoszeniu jest: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 17 dnia 15.06.2020 roku, godz. 10:15
W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Czeremcha ul. Duboisa 14, 17-240 Czeremcha, pokój nr 17 dnia 17.06.2020 roku, godz. 10:15

 
drukuj ogłoszenie