Ogłoszenie

"Ubezpieczenie majątku Powiatu Gostyńskiego, Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego oraz odpowiedzialności cywilnej...

wielkopolskie, Gostyń

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099693-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
63-800 Gostyń
Ulica
ul. Wrocławska
Nr telefonu
65 575 25 13
Email
pzi@powiat.gostyn.pl
Strona www
www.bip.powiat.gostyn.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099693-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Gostyń:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546245-N-2020
Data: 02.06.2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Gostyński, Krajowy numer identyfikacyjny 41105048000000, ul. ul. Wrocławska  256, 63-800  Gostyń, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 575 25 13, e-mail pzi@powiat.gostyn.pl, faks 65 572 31 46.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.gostyn.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XIV
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert 12.06.2020r. r. do godz. 10.00 (sekretariat)
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert 15.06.2020r. r. do godz. 10.00 (sekretariat)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: XV
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia ofert - 12.06.2020 r. godz. 10.15 salka konferencyjna
W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia ofert - 15.06.2020 r. godz. 10.15 salka konferencyjna

 
drukuj ogłoszenie