Ogłoszenie

zachodniopomorskie, Myślibórz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099647-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
74-300 Myślibórz
Ulica
Północna
Nr telefonu
95 747 02 04
Email
sekretariat@cuwmysliborz.pl
Strona www
https://cuwmysliborz.bip.gov.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099647-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Myślibórz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543612-N-2020
Data: 03/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU MYŚLIBORSKIEGO, Krajowy numer identyfikacyjny 36477779000000, ul. Północna   15, 74-300  Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 747 02 04, e-mail sekretariat@cuwmysliborz.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://cuwmysliborz.bip.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: n/d
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
n/d
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-12, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-19, godzina: 12:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: