Ogłoszenie

pomorskie, Gdynia

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540099462-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
08-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-519 Gdynia
Ulica
Powstania Styczniowego
Nr telefonu
+48585727331
Email
m.magulska@ceynowahosp.com.pl
Strona www
www.szpitalepomorskie.eu

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540099462-N-2020 z dnia 08-06-2020 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543303-N-2020
Data: 25/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. , Krajowy numer identyfikacyjny 19014161200000, ul. Powstania Styczniowego   1, 81-519  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585727331, e-mail m.magulska@ceynowahosp.com.pl, faks +48585727331.
Adres strony internetowej (url): www.szpitalepomorskie.eu
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-10
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-19

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: