Ogłoszenie

Dostawy radiofarmaceutyków

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540100840-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
ul. Rydygiera
Nr telefonu
56 6413400
Email
przetargi@bieganski.org
Strona www
www.przetargi.bieganski.org

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540100840-N-2020 z dnia 09-06-2020 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546408-N-2020
Data: 02/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera  15/17, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail przetargi@bieganski.org, faks 56 4621334.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 12:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-17, godzina: 12:30

 
drukuj ogłoszenie