Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasz Dom" ogłasza przetarg na remont zejść do piwnic, na remont schodów wejściowych i remont chodników

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159035
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM"
41-933 Bytom, ul. Szymały 126
tel. ( 032 ) 289-06-84

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy następujących robót:

1. Remont zejść do piwnic w budynkach mieszkalnych:
- Narutowicza 14, Narutowicza 6 abc, 8abc, w Bytomiu ( GA-1)
- Szymały 204-206,212-214,224-226, 140-188, 111ab-121ab, 123-135, 137-161 w Bytomiu ( GA-3)
2. Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych:
- Legnicka 1abcde w Bytomiu ( GA-1)
- Łokietka 11 abcdef w Bytomiu ( Ga-1)
3. Remont chodników i schodów terenowych:
- Hlonda 104-106 w Bytomiu
- Modrzewiowa 53ab w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 37-39-41 w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 37-39-41( łącznik w kierunku Leszczyka 38-40ab ) w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 33-35 w Bytomiu ( GA-3)
- Leszczyka 38-40ab ( łącznik w kierunku Modrzewiowej 37-39-41 w Bytomiu ( GA-3)
- Leszczyka 34-36 w Bytomiu ( GA-3)

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. Szymały 126 pok. 29 w godz. 7:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00 (czwartek 8:30 - 11:00 oraz 12:00-16:00 i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych: - 180,00 zł + podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium w kwocie -
a/. Remont zejść do piwnic w budynkach mieszkalnych:
- Narutowicza 14, Narutowicza 6 abc, 8abc, w Bytomiu ( GA-1)
- Szymały 204-206,212-214,224-226, 140-188, 111ab-121ab, 123-135, 137-161 w Bytomiu ( GA-3)
- 4.000,00 zł ( cztery tysiące złotych )
b/. Remont schodów wejściowych do budynków mieszkalnych:
- Legnicka 1abcde w Bytomiu ( GA-1)
- Łokietka 11 abcdef w Bytomiu ( Ga-1)
- 2.500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych )
c/. Remont chodników i schodów terenowych:
- Hlonda 104-106 w Bytomiu
- Modrzewiowa 53ab w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 37-39-41 w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 37-39-41( łącznik w kierunku Leszczyka 38-40ab ) w Bytomiu ( GA-3)
- Modrzewiowa 33-35 w Bytomiu ( GA-3)
- Leszczyka 38-40ab ( łącznik w kierunku Modrzewiowej 37-39-41 w Bytomiu ( GA-3)
- Leszczyka 34-36 w Bytomiu ( GA-3 )
- 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych )

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.
Termin składania ofert dotyczących robót ogólnobudowlanych upływa - 13.07.2020 r. o godz. 9:00 otwarcie ofert w sali nr 13 o godz. 11:00.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCA NIE PRZEWIDUJE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. OFERENCI ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYNIKACH PRZETARGU W FORMIE ELEKTONICZNEJ LUB MOGĄ TO ZROBIC OSOBIŚCIE W WYZNACZONYM DNIU I GODZINIE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI. W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI EPIDEMICZNEJ BĘDZIE MOŻLIWY POWRÓT DO OTWARCIA Z OBECNOŚCIĄ OFERENTÓW O CZYM ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI.

Informacji w sprawie przetargu udzielają :
1. mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037
2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

Przetarg jest dwuetapowy - w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: