Ogłoszenie

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Ateńska ogłasza przetarg na remont elewacjii oraz remont logii

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
13-07-2020
Numer ogłoszenia
34018286
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-977 Warszawa
Ulica
Arabska 9
Osoba kontaktowa
ATEŃSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA

SzczegółySPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "ATEŃSKA"
03-977 Warszawa, ul. Arabska 9
Ogłasza przetarg nieograniczony na:
1. Afrykańska 14 A - wykonanie osiedlowego placu zabaw
Terminy:
składania ofert - do dnia 13.07.2020 r. do godz. 11:00
otwarcia ofert - dnia 13.07.2020 r., godz. 11:30
Wadium - 8.600 zł
Cena specyfikacji: 100 zł
Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty wprowadzenia
na budowę
Opłatę za specyfikacje należy wpłacać na konto Spółdzielni: PKO BP SA XV O/W-wa 91 1020 1156 0000 7002 0007 4526
Odbiór specyfikacji w pok. nr 2 za okazaniem potwierdzenia opłaty.
Oferty należy składać w biurze Spółdzielni pok. nr 9.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie procedury przetargowej.
34018286
drukuj ogłoszenie