Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM" ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159065
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
30-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
41-933 Bytom
Ulica
Szymały 126

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa „NASZ DOM"
41-933 Bytom, ul. Szymały 126
tel. ( 032 ) 289-06-84

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy następujących robót :
1. Wymiana grzejników, pionów grzewczych wraz z rurami przyłącznymi na klatkach schodowych w suszarniach i w pralniach budynków wielorodzinnych w zasobach SM Nasz Dom.
2. Wymiana stalowych poziomów instalacji zimnej wody na rury PP wraz z wyprowadzeniem zaworów na korytarze piwniczne w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM Nasz Dom.

Szczegółowy zakres robót określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"- do nabycia w siedzibie Spółdzielni w Bytomiu ul. Szymały 126 pok. 29 w godz. 7:30 - 11:00 oraz 12:00 - 14:00 (czwartek 8:30 - 11:00 oraz 12:00-16:00 i piątek 7:30-12:00 ).

Cena materiałów przetargowych: - 100,00 zł + podatek VAT w wysokości 23 %.

Wadium w kwocie :

1. Wymiana grzejników, pionów c.o. wraz z rurami przyłącznymi na klatkach schodowych, w suszarniach i w pralniach budynków wielorodzinnych w zasobach SM Nasz Dom - 3.000,00 zł ( trzy tysiące złotych )
2. Wymiana stalowych poziomów instalacji zimnej na rury PP wraz z wyprowadzeniem zaworów na korytarze piwniczne w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM Nasz Dom - 500,00 zł ( pięćset złotych )

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium, oraz złożenie stosownych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, ZUS-u i Banku finansującego.

Termin składania ofert dotyczących robót ogólnobudowlanych upływa -
13.07.2020 r. o godz. 9:00 otwarcie ofert w sali nr 13 o godz. 12:00.

UWAGA: W ZWIĄZKU Z ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ ZAMAWIAJĄCA NIE PRZEWIDUJE UCZESTNICZENIA WYKONAWCÓW W SESJI OTWARCIA OFERT. OFERENCI ZOSTANĄ POWIADOMIENI O WYNIKACH PRZETARGU W FORMIE ELEKTONICZNEJ LUB MOGĄ TO ZROBIC OSOBIŚCIE W WYZNACZONYM DNIU I GODZINIE W SIEDZIBIE SPÓŁDZIELNI. W PRZYPADKU ZMIANY SYTUACJI EPIDEMICZNEJ BĘDZIE MOŻLIWY POWRÓT DO OTWARCIA Z OBECNOŚCIĄ OFERENTÓW O CZYM ZOSTANĄ PAŃSTWO POINFORMOWANI.

Informacji w sprawie przetargu udzielają :
1. mgr inż. Jan Bosak wew.690-562-037
2. inż. Marek Kamiński wew. 690-562-095
3. Rafał Kujawa- wew. 690-562-466

Przetarg jest dwuetapowy - w drugim etapie prowadzone będą indywidualne negocjacje z wybranymi oferentami.

Spółdzielni przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

 

 

drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: