Ogłoszenie

Dostawa standardów i wzorców do HPLC i LC/MS/MS dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540123547-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
ul. Kazimierzowska
Nr telefonu
256 326 459
Email
admi.wiw@wiw.siedlce.com
Strona www
www.wiw.mazowsze.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540123547-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Siedlce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557399-N-2020
Data: 02/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach, Krajowy numer identyfikacyjny 71158660400000, ul. ul. Kazimierzowska  29, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 326 459, e-mail admi.wiw@wiw.siedlce.com, faks 256 325 584.
Adres strony internetowej (url): www.wiw.mazowsze.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-10, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-14, godzina: 09:30,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Dokument potwierdzający kompetencje producenta oferowanych standardów i wzorców do HPLC i LC/MS/MS w zakresie spełniania ogólnych wymagań wskazanych w normie PN-EN ISO 17034
W ogłoszeniu powinno być: Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Dokument potwierdzający kompetencje producenta oferowanych standardów i wzorców do HPLC i LC/MS/MS w zakresie spełniania ogólnych wymagań wskazanych w normie PN-EN ISO 17034 lub PN-EN ISO 17025 jeśli standard został wyprodukowany przed 1 grudnia 2019.

 
drukuj ogłoszenie