Ogłoszenie

Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540123118-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino
Nr telefonu
16 677 52 77
Email
dzp@wszp.pl
Strona www
www.bip.wszp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540123118-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556771-N-2020
Data: 03/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino  18, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 677 52 77, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wszp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-13, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-15, godzina 11:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: