Ogłoszenie

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ogłasza przetarg na wybór podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa w sprzedażach nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159187
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
13-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
00-844 Warszawa
Ulica
ul. Grzybowska 81

Szczegóły


BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: wybór podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa w sprzedażach nieruchomości stanowiących własność Kredytobiorców/ Dłużników Banku w celu dokonania spłaty zadłużenia w Banku BPS S.A.

Miejsce realizacji zamówienia (siedziba):

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

Określenie sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając zapytanie na adres e-mail: przetarg@bankbps.pl.

Wadium: nie jest wymagane.

Miejsce i termin składania ofert: Oferta wraz z załącznikami powinna zostać złożona w formie skanów podpisanych dokumentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetarg@bankbps.pl do dnia 03.08.2020 r. do godziny 16.00. Tytuł maila powinien zawierać PRZETARG - pośrednictwo w sprzedażach nieruchomości".

 

drukuj ogłoszenie