Ogłoszenie

Dostawa sprzętu komputerowego, części i akcesoriów komputerowych

pomorskie, Sopot

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540124496-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
81-712 Sopot
Ulica
Powstańców Warszawy
Nr telefonu
585 517 281
Email
mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl
Strona www
http://www.iopan.pl/index-pl.html

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540124496-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Sopot:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 558581-N-2020
Data: 06/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Oceanologii Polska Akademia Nauk, Krajowy numer identyfikacyjny 00063246700000, ul. Powstańców Warszawy  55, 81-712  Sopot, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 517 281, e-mail mmasnicka@iopan.gda.pl, azariczna@iopan.gda.pl, faks 585 512 130.
Adres strony internetowej (url): http://www.iopan.pl/index-pl.html
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-07-15, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-07-15, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie