Ogłoszenie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540124343-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino
Nr telefonu
16 677 52 77
Email
dzp@wszp.pl
Strona www
www.bip.wszp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540124343-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 559490-N-2020
Data: 10/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino  18, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 677 52 77, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wszp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1.
W ogłoszeniu jest: Numer referencyjny: DZP/32/PN/2020
W ogłoszeniu powinno być: Numer referencyjny: DZP/33/PN/2020

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: