Ogłoszenie

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540125413-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
13-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
ul. Monte Cassino
Nr telefonu
16 677 52 77
Email
dzp@wszp.pl
Strona www
www.bip.wszp.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540125413-N-2020 z dnia 13-07-2020 r.
Przemyśl:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 556771-N-2020
Data: 03/07/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Krajowy numer identyfikacyjny 31468400000000, ul. ul. Monte Cassino  18, 37-700  Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 677 52 77, e-mail dzp@wszp.pl, faks 166 775 064.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wszp.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-15, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 2020-07-16, godzina 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 4.
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zad. 1 - Spirometry produkcji MES - 1 szt Zad. 2 - Spirometry produkcji abcMED- 2 szt Zad.3 - Spirometr -1 szt Zad. 4 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I - 25 szt- część I Zad. 5 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL II- 4 szt Zad. 6 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I - 30 szt- część II Zad.7 - Aparatura endoskopowa produkcji KARL STORZ - 3 szt Zad.8 - Aparatura endoskopowa laryngologiczna - 2 szt Zad. 9 - Laryngostroboskop- 1 szt Zad.10¬ - Skanery AGFA- 1 szt Zad.11 - Skanery Carestream - 2 szt Zad.12- Sterylizator- 1 szt Zad.13 - Monitor hemodynamiczny- 2 szt Zad. 14 - Urządzenie do rozmnażania osocza- 1 szt Zad.15 - Diatermie ERBE- 11 szt Zad.16 - Diatermie EMED - 4 szt Zad.17 ¬- Generator LIGASURE - 1 szt Zad.18 - Laser do leczenia schorzeń układu moczowego - 1 szt Zad.19 - Aparaty do znieczulania ogólnego produkcji DATEX- OHMEDA- 12 szt Zad.20 - Aparat do znieczulania ogólnego F. STEPHAN MEDIZINTECHNIK- 2 szt Zad. 21 - Respiratory produkcji Puritan- Bennett Corp- 2 szt- część I Zad. 22 ¬¬- Respiratory produkcji Maquet Critical Care AB- 9 szt Zad.23 - Respiratory produkcji TAEMA - 3 szt Zad. 24 - Respiratory produkcji Puritam- Bennett Corp. - 1 szt- część II Zad. 25 - Respirator produkcji VEINMANN- 2 szt Zad.26 - Respirator produkcji Pneupac Ltd.- 2 szt Zad. 27 - Respirator produkcji pNeutron Ltd. - 2 szt Zad.28 - Zestawy do wspomagania oddechu nCPAP produkcji VIASYS HEALTHCARE- 4 szt Zad.29 - Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus- 2 szt Zad.30 - Monitor pomiarów przeskórnych p02/ pC02- 1 szt Zad. 31 - Inkubator Gifaffe - 3 szt Zad. 32 - Aparat do monitorowania w chirurgii gruczołu tarczowego - 1 szt Zad.33 - Detektor promieniowania - 1 szt Zad. 34 - System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym - 1 szt Zad. 35 - Aparat rentgenowski produkcji Ziehm Imaging - 1 szt Zad. 36 - Aparat RTG Siemens - 4 szt Zad. 37 - Aparat RTG - 1 szt Zad. 38 - Aparat RTG Italray - 2 szt Zad. 39 - Sprzęt laboratoryjny - 2 szt Zad. 40 - Aparat do terapii nerkozastępczej - 1 szt Zad. 41 - Aparat do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych produkcji MAICO Diagnostics - 2 szt Zad. 42 - Kraniotom ELAN - 1 szt Zad. 43 - Sprzęt okulistyczny - 3 szt Zad. 44 - Biom optyczny - 1 szt Zad. 45 - Witrektom - 1 szt Zad. 46 - Myjnia dezynfektor - 5 szt Zad. 47 - Loża laminarna - 3 szt
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zad. 1 - Spirometry produkcji MES - 1 szt Zad. 2 - Spirometry produkcji abcMED- 2 szt Zad.3 - Spirometr -1 szt Zad. 4 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I - 25 szt- część I Zad. 5 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL II- 4 szt Zad. 6 - Aparatura endoskopowa produkcji OLYMPUS OPTICAL I - 30 szt- część II Zad.7 - Aparatura endoskopowa produkcji KARL STORZ - 3 szt Zad.8 - Aparatura endoskopowa laryngologiczna - 2 szt Zad. 9 - Laryngostroboskop- 1 szt Zad.10¬ - Skanery AGFA- 1 szt Zad.11 - Skanery Carestream - 2 szt Zad.12- Sterylizator- 1 szt Zad.13 - Monitor hemodynamiczny- 2 szt Zad. 14 - Urządzenie do rozmnażania osocza- 1 szt Zad.15 - Diatermie ERBE- 11 szt Zad.16 - Diatermie EMED - 4 szt Zad.17 ¬- Generator LIGASURE - 1 szt Zad.18 - Laser do leczenia schorzeń układu moczowego - 1 szt Zad.19 - Aparaty do znieczulania ogólnego produkcji DATEX- OHMEDA- 12 szt Zad.20 - Aparat do znieczulania ogólnego F. STEPHAN MEDIZINTECHNIK- 2 szt Zad. 21 - Respiratory produkcji Puritan- Bennett Corp- 2 szt- część I Zad. 22 ¬¬- Respiratory produkcji Maquet Critical Care AB- 9 szt Zad.23 - Respiratory produkcji TAEMA - 3 szt Zad. 24 - Respiratory produkcji Puritam- Bennett Corp. - 1 szt- część II Zad. 25 - Respirator produkcji VEINMANN- 2 szt Zad.26 - Respirator produkcji Pneupac Ltd.- 2 szt Zad. 27 - Respirator produkcji pNeutron Ltd. - 2 szt Zad.28 - Zestawy do wspomagania oddechu nCPAP produkcji VIASYS HEALTHCARE- 4 szt Zad.29 - Zestawy do wspomagania oddechu Leoni Plus- 2 szt Zad.30 - Monitor pomiarów przeskórnych p02/ pC02- 1 szt Zad. 31 - Inkubator Giraffe - 3 szt Zad. 32 - Aparat do monitorowania w chirurgii gruczołu tarczowego - 1 szt Zad.33 - Detektor promieniowania - 1 szt Zad. 34 - System do badań elektrofizjologicznych ze stymulatorem diagnostycznym - 1 szt Zad. 35 - Aparat rentgenowski produkcji Ziehm Imaging - 1 szt Zad. 36 - Aparat RTG Siemens - 4 szt Zad. 37 - Aparat RTG - 1 szt Zad. 38 - Aparat RTG Italray - 2 szt Zad. 39 - Sprzęt laboratoryjny - 2 szt Zad. 40 - Aparat do terapii nerkozastępczej - 1 szt Zad. 41 - Aparat do przesiewowych badań słuchu metodą otoemisji akustycznych produkcji MAICO Diagnostics - 2 szt Zad. 42 - Kraniotom ELAN - 1 szt Zad. 43 - Sprzęt okulistyczny - 3 szt Zad. 44 - Biometr optyczny - 1 szt Zad. 45 - Witrektom - 1 szt Zad. 46 - Myjnia dezynfektor - 5 szt Zad. 47 - Loża laminarna - 3 szt

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: