Ogłoszenie

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu ogłasza przetarg na doposażenie placów zabaw

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159249
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


KUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA w Inowrocławiu,

88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7

ogłasza III przetarg nieograniczony na

Doposażenie placów zabaw należących do zasobów Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE) w terminie do 4.08.2020 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 4.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 7.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl Dodatkowe informacje można uzyskać na w/wym. stronie internetowej Spółdzielni.

 

drukuj ogłoszenie