Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA w Warszawie ogłasza przetarg na Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 21 w Osiedlu BEMOWO IV

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159365
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
31-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA Administracja Osiedla Bemowo IV w Warszawie (01-494) przy ul. Wolfkego 14, ogłasza przetarg na Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Widawskiej 21 w Osiedlu BEMOWO IV.

Termin wykonania prac - 30.11.2020 r.

Dokumenty przetargowe można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bemowo IV, Dział Techniczny tel. 22 638-51-30 wew. 18 i 29; +48 508 087 628 od dnia 03.08.2020.- pod warunkiem wniesienia opłaty w wysokości 300 zł (opłata nie podlega zwrotowi).Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 20 000 zł przed upływem terminu składania ofert. Wpłat należy dokonywać na konto nr: 78 1020 1185 0000 4602 0075 5272.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 18.08.2020r. do godz. 10:00 w siedzibie Administracji Osiedla Bemowo IV, pok. 6.

Termin i miejsce otwarcia ofert: w dniu 18.08.2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Administracji Osiedla Bemowo IV, pok. 7.

Termin związania ofertą 60 dni od terminu składania ofert.

Informacji w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia udziela p. Bożena Bartnik, i p. Andrzej Karpiński tel. 22 638-51-30 mail: bemowo4@smwola.com.pl Wybór wykonawców nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

drukuj ogłoszenie