Ogłoszenie

Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na remont przegród budowlanych

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
25-09-2020
Numer ogłoszenia
34029144
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
Kopernika 7
Osoba kontaktowa
Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

SzczegółyKUJAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
w Inowrocławiu,
88-100 Inowrocław, al. Kopernika 7
ogłasza przetarg nieograniczony na
Opracowanie dokumentacji technicznej budowlano-wykonawczej na remont przegród budowlanych (wraz z robotami towarzyszącymi) zespołu pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych w obrębie ulic Szar. Szeregów 23A i 23B oraz Wojska Polskiego 33 w Inowrocławiu
1. Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni (parter - BIURO PODAWCZE), w terminie do 25.09.2020 r. do godziny 10.00. Pierwsza koperta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane w postępowaniu przetargowym. Druga koperta powinna zawierać ofertę cenową.
2. Otwarcie OFERT Z DOKUMENTAMI nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.
3. Otwarcie OFERT CENOWYCH nastąpi w dniu 1.10.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Inowrocławiu, al. Kopernika 7 - sala konferencyjna na parterze, bez udziału Wykonawców.
4. Po otwarciu OFERT Z DOKUMENTAMI oraz OFERT CENOWYCH zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego informacja z otwarcia, z wyszczególnieniem Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz zaproponowane przez nich ceny.
5. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.ksmino.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać na ww. stronie internetowej Spółdzielni.
34029144
drukuj ogłoszenie