Ogłoszenie

Zarząd Toruńskich Wodociągów zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 - 2021

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg ograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
159654
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
03-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu zaprasza uprawnionych Wykonawców do składania ofert badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2020 - 2021 zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Oferta powinna zawierać:

- proponowaną organizację i harmonogram badania,

- projekt umowy,

- informacje o biegłym rewidencie, który przeprowadzi badanie,

- listę referencyjną z ostatnich trzech lat,

- proponowaną cenę (netto) badania i warunki płatności,

- informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

 

Ze sprawozdaniami finansowymi za poprzednie lata, sprawozdaniami zarządu oraz innymi informacjami niezbędnymi do przygotowania oferty można zapoznać się w VII Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego w Toruniu, nr KRS 0000014934.

Oferty prosimy składać w terminie do 23.09.2020 roku, do godz. 14.00, na adres:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń

Oferta - badanie sprawozdania finansowego

 

 

drukuj ogłoszenie