Ogłoszenie

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku DW 756 Łagów km 29+925 ? 30+800 /Realizacja I etapu inwestycji w systemie optymalizuj i zbuduj/

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540181425-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
21-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-602 Kielce
Ulica
ul. Jagiellońska
Nr telefonu
041 347-04-71,80,81,90,91
Email
Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl
Strona www
www.szdw.kielce.com.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540181425-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Kielce:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 577588-N-2020
Data: 27/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 12757400000000, ul. ul. Jagiellońska  72, 25-602  Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 347-04-71,80,81,90,91, e-mail Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl, faks 041 347-04-70.
Adres strony internetowej (url): www.szdw.kielce.com.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-24, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-09, godzina: 11:30,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: