Ogłoszenie

Roboty budowlane w zakresie prac remontowych oraz konserwacyjno ? naprawczych w budynkach i wyodrębnionych pomieszczeniach Pomorskiego...

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182762-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-204 Szczecin
Ulica
ul. Rybacka
Nr telefonu
91 48 00 779
Email
przetargi@pum.edu.pl
Strona www
https://bip.pum.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182762-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583421-N-2020
Data: 2020-09-10
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 28888600000000, ul. ul. Rybacka  1, 70-204  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 48 00 779, e-mail przetargi@pum.edu.pl, faks 91 48 00 769.
Adres strony internetowej (url): https://bip.pum.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.3
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2020-10-24 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2020-10-28 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: