Ogłoszenie

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182231-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
22-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
80-233 Gdańsk
Ulica
Narutowicza
Nr telefonu
583 472 400
Email
dzp@pg.edu.pl
Strona www
https://dzp.pg.edu.pl/

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182231-N-2020 z dnia 22-09-2020 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 535302-N-2020
Data: 29/04/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Politechnika Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16200000000000, ul. Narutowicza  11/12, 80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, e-mail dzp@pg.edu.pl, faks 583 472 913.
Adres strony internetowej (url): https://dzp.pg.edu.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-30, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-30, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.5) Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu jest: otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.09.2020 r. o godz. 11:30
W ogłoszeniu powinno być: otwarcie ofert nastąpi w dniu: 30.10.2020 r. o godz. 11:30

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: