Ogłoszenie

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183972-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-045 Warszawa
Ulica
Kolska
Nr telefonu
223 808 200
Email
zamowienia.publiczne@nask.pl
Strona www
https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne,

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183972-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 579036-N-2020
Data: 11/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 10464542000000, ul. Kolska  12, 01-045  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391.
Adres strony internetowej (url): https://bip.nask.pl/bip/zamowienia-publiczne,
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: