Ogłoszenie

Wykonanie robót remontowych w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie zlokalizowanym...

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183927-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
42-200 Częstochowa
Ulica
Waszyngtona
Nr telefonu
343 784 100
Email
a.bojarska@ajd.czest.pl
Strona www
www.ujd.edu.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183927-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Częstochowa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583255-N-2020
Data: 09/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Krajowy numer identyfikacyjny 14940000000000, ul. Waszyngtona  4/8, 42-200  Częstochowa, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 784 100, e-mail a.bojarska@ajd.czest.pl, faks 343784200.
Adres strony internetowej (url): www.ujd.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-25, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-02, godzina: 09:00,

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: