Ogłoszenie

PN-21/20 Świadczenie usług asysty technicznej oprogramowania Simple ERP.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183208-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
71-730 Szczecin
Ulica
ul. Strzałowska
Nr telefonu
914 251 410
Email
szpital@onkologia.szczecin.pl
Strona www
www.onkologia.szczecin.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183208-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585190-N-2020
Data: 15/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Krajowy numer identyfikacyjny 81739100000000, ul. ul. Strzałowska  22, 71-730  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 251 410, e-mail szpital@onkologia.szczecin.pl, faks 914 251 406.
Adres strony internetowej (url): www.onkologia.szczecin.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: Data: 2020-09-25, godzina 9:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: Data: 2020-10-02, godzina 8:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: