Ogłoszenie

Dobudowa windy dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17.

kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540183171-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
88-100 Inowrocław
Ulica
aleja Ratuszowa
Nr telefonu
523 592 100
Email
starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Strona www
www.bip.inowroclaw.powiat.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540183171-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Inowrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584969-N-2020
Data: 15/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Inowrocławski, Krajowy numer identyfikacyjny 92365394000000, ul. aleja Ratuszowa  38, 88-100  Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 592 100, e-mail starostwo@inowroclaw.powiat.pl, faks 523 574 820.
Adres strony internetowej (url): www.bip.inowroclaw.powiat.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu Zamówienie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu -

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie jest dofinansowane ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w obszarze B.

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: