Ogłoszenie

Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z...

kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540182971-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
23-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
86-300 Grudziądz
Ulica
ul. Wybickiego
Nr telefonu
56 4511111
Email
ug@grudziadz.ug.gov.pl
Strona www
http://bip.grudziadz.lo.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540182971-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 587030-N-2020
Data: 18/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grudziądz, Krajowy numer identyfikacyjny 87111862600000, ul. ul. Wybickiego  38, 86-300  Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 4511111, e-mail ug@grudziadz.ug.gov.pl, faks 56 4511132.
Adres strony internetowej (url): http://bip.grudziadz.lo.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000.00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-10-07 do godz. 10:00 (...)
W ogłoszeniu powinno być: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000.00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-10-08 do godz. 10:00 (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-07, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-08, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie