Ogłoszenie

Wykonanie projektów budowlanych ciągów pieszo ? rowerowych w ul. Mokronoskich i Dalekiej oraz w ul. Poniatowskiego w Grodzisku Maz. wraz z...

mazowieckie, Grodzisk Mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
negocjacje z ogłoszeniem
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540184739-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
24-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
ul. Kościuszki 32A
Nr telefonu
227 555 146
Email
urzad@grodzisk.pl
Strona www
www.bip.grodzisk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540184739-N-2020 z dnia 24-09-2020 r.
Grodzisk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 586436-N-2020
Data: 2020-09-17
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Grodzisk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 52478900000000, ul. ul. Kościuszki 32A  , 05-825  Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 555 146, e-mail urzad@grodzisk.pl, faks 227 555 327.
Adres strony internetowej (url): www.bip.grodzisk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-28, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 12:00

 
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: