Ogłoszenie

Budowa oświetlenia ul. Bałtowskiej bocznej na odcinku od ul. Bałtowskiej do ul. Przemysłowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540185671-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Ulica
ul. Głogowskiego
Nr telefonu
412 672 100
Email
przetargi@um.ostrowiec.pl
Strona www
www.um.ostrowiec.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540185671-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588787-N-2020
Data: 24/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, Krajowy numer identyfikacyjny 29100983400000, ul. ul. Głogowskiego  3/5, 27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 672 100, e-mail przetargi@um.ostrowiec.pl, faks 412 672 110.
Adres strony internetowej (url): www.um.ostrowiec.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-14, godzina: 09:30

 
drukuj ogłoszenie