Ogłoszenie

Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku

mazowieckie, Nasielsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot zamówienia
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony
Rodzaj ogłoszenia
Numer ogłoszenia
540185326-N-2020
Źródło ogłoszenia
Biuletyn Zamówień Publicznych
Data publikacji
25-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
05-190 Nasielsk
Ulica
ul. Elektronowa
Nr telefonu
236 933 000
Email
um@nasielsk.pl
Strona www
www.nasielsk.pl

Szczegóły

Ogłoszenie nr 540185326-N-2020 z dnia 25-09-2020 r.
Nasielsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 583695-N-2020
Data: 10/09/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Nasielsk, Krajowy numer identyfikacyjny 52849790913000, ul. ul. Elektronowa  3, 05-190  Nasielsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 933 000, e-mail um@nasielsk.pl, faks 236 912 470.
Adres strony internetowej (url): www.nasielsk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-29, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-10-06, godzina: 10:00

 
drukuj ogłoszenie